De Challenge - Doel

2016 Kanjers voor Kanjers doel
Het doel van de Kanjer Mountain Challenge is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel: Kanjers voor Kanjers. Kanjers voor Kanjers zet zich in voor het welzijn van kinderen in de Achterhoek, in het bijzonder rond sport en spel. Kinderen die niet in staat zijn om sport en spel op een goede manier te beleven: minder bedeelde, zieke en/of gehandicapte kinderen. Voor deze kinderen wil de stichting een oplossing zoeken, zodat sport en spel ook voor deze kinderen (weer) tot de mogelijkheden behoort.

Het belang van sport en spel
Sport en spel is belangrijk voor ieder mens. Het draagt bij aan een goede gezondheid. Voor kinderen heeft het verder een positieve uitwerking op ontwikkeling en ontplooiing, zowel mentaal als fysiek. Bij groepssporten en spel levert de teamgeest een belangrijke bijdrage aan de algemene acceptatie en voorkoming van uitsluiting van het kind in het dagelijks leven. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen.

Spel draagt bij aan de algemene ontwikkeling
Sport en spel is belangrijk voor ieder mens. Het geeft plezier en draagt bij aan een goede gezondheid en aan de algemene ontwikkeling. Voor kinderen heeft het verder een positieve uitwerking op ontwikkeling en ontplooiing, zowel mentaal als fysiek. Bij groepssporten en spel levert de teamgeest een belangrijke bijdrage aan de algemene acceptatie en voorkoming van uitsluiting van het kind in het dagelijks leven. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen.

De gehele opbrengst van de deelnemers van de Kanjer Mountain Challenge is bestemd voor Kanjers voor Kanjers. Onze sponsoren maken de organisatie kosten dekkend in materieel en in gelden. Meer weten over de stichting? Bezoek www.kanjersvoorkanjers.nl.

ANBI
anbi logoKanjers voor Kanjers is aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn van het belastbare inkomen. Kijk voor meer infomatie op www.belastingdienst.nl/giften


            

Super Kanjer sponsor

Kanjer sponsor

Sponsor